Tävlingsinformation

Tävlingsinformation för 5km & 14 km.

 

Datum

Lördag 3 september 2022


Start 

Starten för Kilsbergen Trailrun sker vid SM-stugan i Ånnaboda. 


Start 14 km, kl. 11.00.

Start 5 km, kl. 13.00.Priser

Deltagarmedalj samt t-shirt till samtliga deltagare. De snabbaste i varje klass erhåller en pokal samt priser från våra samarbetspartner. 


Nummerlapp

Du hämtar ut din nummerlapp på tävlingsdagen i Ånnaboda.  Observera att nummerlappen ska återlämnas efter målgång. I linje med vår ambition att vara ett klimatsmart arrangemang så har vi övergått till nummerlappar som kan återanvändas.


Nummerlappsutlämningen är öppen följande tider:

14 km     kl  9:00 - 10:30

5 km      kl 11:30 - 12:30


Tidtagning

Elektroniskt tidtagning med SportIdent. Din SportIdent-pinne kommer att vara fäst i nummerlappen vid uthämtningen. Ta loss pinnen och fäst den runt ditt finger. Efter målgång lämnar du din SI-pinne på angiven plats


Vätska/Energi

Vid vätskekontrollen i Suttarboda (KT 14 km) erbjuds vätska/energi och vid kontrollen i Storstenshöjden (KT 5 km och KT 14 km) finns enbart vätska. Vätska och energi erbjuds även vid målet i Ånnaboda.

 

Omklädning/WC

Vi rekommenderar ombyte och dusch på hemmaplan, toaletter finns dock vid start/mål-området. 


Parkering

Gratis parkering finns vid SM-stugan där du hämtar din nummerlapp. 


Kids Trail

Alla barn är välkomna att springa vår kortaste trailbana mellan klockan 12:00-13:30. Banan kommer att vara belägen i anslutning till pulkabacken i Ånnaboda. Ingen föranmälan krävs. Loppet är gratis och man får springa så många varv man vill.

 

Plats

Ånnaboda, 17 km väster om Örebro.

Tävlingscentrum (TC) vid Örebro Skidstadion

 

Anmälan

Ordinarie anmälan är stängd. Efteranmälan är möjlig i mån av plats på tävlingsplatsen på lördag.

 

Startavgift

5 km   Efteranmälan 500 kr

14 km  Efteranmälan 600kr

 

Betalning sker till något av följande:

Plusgiro: 57 39 76 - 8

Bankgiro: 689 - 26 73

Swish:    123 007 8097

Märk betalningen med ditt namn.

 

När du ser ditt namn i startlistan är din anmälan och betalning bekräftad, det kan ta några dagar. Du kommer alltså inte att få någon bekräftelse via mail.

 

Återbud/Namnbyte

Vid återbud innan 1/8 2022 är återbetalning av halva startavgiften möjlig, därefter är det endast möjligt att göra namnbyte om man inte kan deltaga.

Namnbytesavgift är 50 kr och betalas till samma konto som startavgiften. Med försäkringen Startklar kan dock hela startavgiften återfås.

  


Banbeskrivningar

Kilsbergen Trailrun 14 km består av en rundslinga mellan Ånnaboda och Suttarboda. Banans första del utgörs av en kuperad med bred slinga runt start/mål-området och förbi badplatsen vid Ånnabodasjön, innan man kommer in på Bergslagsleden.

 

Inne i skogen smalnar banan av och de kommande sex kilometerna till vätskekontrollen i Suttarboda utgörs av skogsstigar och några kortare passager av små grusvägar. Väl framme i Suttarboda är drygt halva banan avklarad.

 

Från Suttarboda följer man den blå leden tillbaka till Ånnaboda. Efter ca 11 km är man framme vid den krävande slalombacken i Storstenshöjden. Här finns vätska för den som behöver fylla på kraft innan det bär av upp mot Storstenen på toppen av berget. När toppen är bestigen bär det av utför mot Ånnabodasjön igen och vidare mot målet vid SM-stugan.

 

Kilsbergen Trailrun 5 km

Banan består av omväxlande stig och grusväg.

 

Liksom på den långa banan så möter löparna även här den tuffa slalombacken efter drygt halva distansen. Från slalombackens fot är bansträckningen densamma som för KT 14 km (se ovan).

 


Kiosk och restaurang finns i anslutning till TC.

 

Logi

Hotellet Nordic Camping Ånnaboda erbjuder boende och restaurang i direkt anslutning till TC.

 

Hitta till Ånnaboda

Från Örebro: Kör mot Garphyttan och följ skyltning vidare mot Ånnaboda. Kör förbi Coop Konsum och sväng höger i t-korsningen. Följ skyltningen mot Ånnaboda/Storstenshöjden (på toppen av berget). Vid nästa högersväng ligger en grusparkering till höger (camping till vänster). Du är framme!

 

Säkerhet

Skulle du skada dig eller av någon annan anledning bli tvungen att bryta loppet så är det viktigt att du meddelar detta till närmaste funktionär. Vid vätskekontrollen i Suttarboda samt vid målet finns enklare form av sjukvårdsmaterial.

 

Vi rekommenderar att du tar med dig någon form av första förband under loppet (exempelvis en elastisk linda).

 

Du som deltagare kommer inte försäkras specifikt för tävlingen. Allt tävlande sker på egen risk och egen försäkring gäller, så se över denna innan loppet.

 

Regler

Tävlingarna genomförs i enlighet med Svenska Friidrottsförbundets regler för långlopp. Varje deltagare ställer upp på egen risk.

 

Se gärna över din privata olycksfallsförsäkring. Det är absolut förbjudet att skräpa ner längs banan.

 

Frågor

info@ahevent.se

 

Varmt välkommen!